Měsíční Houpačka je sdružením osob převážně matek a otců a jejich rodinných příslušníků, které jim umožňuje vzájemně se potkávat, aktivně využívat svých schopností a znalostí a realizovat jim a jejich dětem svépomocnou a vzájemnou výpomoc. Jsme dobrovolná zájmová organizace, která zastupuje zájmy rodičů a dětí, podporuje individuální rozvoj jejich osobnosti, vychovává sebe, své děti a své okolí k vzájemné úctě a toleranci.

Získáváme odborné poznatky o výchově, zdraví a psychologii dětí a dospělých a tyto poznatky využíváme ve své činnosti.

Od roku 2010 provozujeme lesní mateřskou školku Za humny.

V současnosti se potkáváme především na Bytových seminářích a na ženských kruzích (opakovaně podporováno JMK) a též na venkovních akcích pro veřejnost (opakovaně podporováno Městem Ivančice).


MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek

SÍDLO: Hřbitovní 29, 664 91 Ivančice

: 27053318


STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Mgr. Martina Turečková 603 576 988 tureckova.martina@gmail.com
PharmDr. Jana Strieglerová 731 604 783 jstrieglerova@seznam.cz
Pavlína Zimmermannová 603 807 906 pavlina.zim@seznam.cz

 


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015